Słownik Określeń Krzyżówkowych

osoba pozostawiająca spadek

KategorieTrudnośćAutor
 • S
 • P
 • A
 • D
 • K
 • O
 • D
 • A
 • W
 • C
 • A
 
SłowoOkreślenieKategorieTrudnośćAutor
ONAjej osoba w krzyżówce Panorama dnia 2015-01-23
PIJAKosoba nadużywająca alkoholu
STRÓŻosoba pilnująca np. budynku
OFERMAosoba niezdarna
BRUDASosoba niedbająca o higienę
CUKRZYKosoba cierpiąca na cukrzycę 
RUSOFONosoba rosyjskojęzyczna
LUNATYKosoba cierpiąca na lunatyzm 
AFIRMANTosoba uznająca coś za dobre w krzyżówce Panorama dnia 2017-02-08 
kolor40
ŻYCZLIWYosoba nastawiona życzliwie
DEMENCJAspadek sprawności intelektualnej
OGRODNIKosoba zajmująca się ogrodem
ALPINISTAosoba uprawiająca alpinizm w krzyżówce Panorama dnia 2017-05-12
SZABROWNIKosoba zajmująca się szabrem
DIALOGISTAosoba zajmująca się tłumaczeniem ścieżki dialogowej w filmach  
Gorol
PROWOKATORosoba dokonująca prowokacji
DORĘCZYCIELosoba doręczająca przesyłkę
BAŁAGANIARZosoba łatwo robiąca bałagan
DEPRECJACJAspadek wartości
AKORDOWIECosoba pracująca na akord
mariola1958
CHARŁAKOsoba pozbawiona magicznych zdolności ur. w mag. rodzinie 
Mystery_Panda
Krzyżówki zawierające określenie osoba pozostawiająca spadek: