Słownik Określeń Krzyżówkowych

osoba łatwo robiąca bałagan

KategorieTrudnośćAutor
 • B
 • A
 • Ł
 • A
 • G
 • A
 • N
 • I
 • A
 • R
 • Z
SłowoOkreślenieKategorieTrudnośćAutor
INDlekki, łatwo topliwy glinowiec w krzyżówce Panorama dnia 2018-07-15
IKSjakaś osoba
KTOŚpot. osoba nieznana bliżej mówiącemu
ŁOTWAłatwo zmienia się w kraj 
Perunek
OBLATosoba świecka w habicie
MATOŁosoba mało bystra w ukrytej krzyżówce
TUŁACZosoba bez własnego domu
MEDIUMłatwo wpada w stan hipnotyczny
GRYNDERdaw. osoba zakładająca przedsiębiorstwo w celach spekulacyjnych
oona
LEBIEGAosoba ociężała; oferma
KWESTARZkwestująca osoba
FRUSTRATłatwo popada w osowienie
STREAKERosoba biegająca nago w publicznych miejscach
oona
ARBORYSTAosoba zajmujca się pielęgnacją drzew, krzewów
oona
DIALOGISTAosoba zajmująca się tłumaczeniem ścieżki dialogowej w filmach  
Gorol
NUPTURIENTosoba, która zamierza zawrzeć związek małżeński 
Kolektcjoner
KONTESTATORosoba kwestionująca publicznie wartości i normy społeczne
oona
KONTRYBUTORosoba wnosząca swój wkład do czegoś
oona
ZATRACENIECdaw. osoba sprowadzająca na siebie nieszczęście
oona
INTERWENIENTinterwent, osoba lub strona interweniująca w danej sprawie
oona
MANDATARIUSZosoba mająca mandat do pełnienia jakiegoś urzędu 
bachaku1
INWESTORosoba lub firma/spółka dokonująca inwestycji 
Krzyżówki zawierające określenie osoba łatwo robiąca bałagan: