Słownik Określeń Krzyżówkowych

osoba łatwo robiąca bałagan

KategorieTrudnośćAutor
 • B
 • A
 • Ł
 • A
 • G
 • A
 • N
 • I
 • A
 • R
 • Z
SłowoOkreślenieKategorieTrudnośćAutor
ONAjej osoba w krzyżówce Panorama dnia 2015-01-23
PIJAKosoba nadużywająca alkoholu
ŁOTWAłatwo zmienia się w kraj 
Perunek
STRÓŻosoba pilnująca np. budynku
FURIATłatwo wpada w złość
FURIATłatwo wpada w gniew
OFERMAosoba niezdarna
BRUDASosoba niedbająca o higienę
CUKRZYKosoba cierpiąca na cukrzycę 
RUSOFONosoba rosyjskojęzyczna
ŻYCZLIWYosoba nastawiona życzliwie
AFIRMANTosoba uznająca coś za dobre w krzyżówce Panorama dnia 2017-02-08 
kolor40
OGRODNIKosoba zajmująca się ogrodem
CHOLERYCYłatwo wpadają w gniew 
ALPINISTAosoba uprawiająca alpinizm w krzyżówce Panorama dnia 2017-05-12
SZABROWNIKosoba zajmująca się szabrem
DIALOGISTAosoba zajmująca się tłumaczeniem ścieżki dialogowej w filmach  
Gorol
SPADKODAWCAosoba pozostawiająca spadek 
DORĘCZYCIELosoba doręczająca przesyłkę
MANDATARIUSZosoba mająca mandat do pełnienia jakiegoś urzędu 
bachaku1
INWESTORosoba lub firma/spółka dokonująca inwestycji 
Krzyżówki zawierające określenie osoba łatwo robiąca bałagan: