Słownik Określeń Krzyżówkowych

osoba cierpiąca na lunatyzm

KategorieTrudnośćAutor
  • L
  • U
  • N
  • A
  • T
  • Y
  • K
 
SłowoOkreślenieKategorieTrudnośćAutor
ONAjej osoba w krzyżówce Panorama dnia 2015-01-23
PIJAKosoba nadużywająca alkoholu
STRÓŻosoba pilnująca np. budynku
OFERMAosoba niezdarna
BRUDASosoba niedbająca o higienę
MIGRANTosoba migrująca
RUSOFONosoba rosyjskojęzyczna
AFIRMANTosoba uznająca coś za dobre w krzyżówce Panorama dnia 2017-02-08 
kolor40
ŻYCZLIWYosoba nastawiona życzliwie
OGRODNIKosoba zajmująca się ogrodem
ALPINISTAosoba uprawiająca alpinizm w krzyżówce Panorama dnia 2017-05-12
SZABROWNIKosoba zajmująca się szabrem
DIALOGISTAosoba zajmująca się tłumaczeniem ścieżki dialogowej w filmach  
Gorol
PASSIFLORAcierpiąca roślina  
Martusia84
PROWOKATORosoba dokonująca prowokacji
SPADKODAWCAosoba pozostawiająca spadek 
DORĘCZYCIELosoba doręczająca przesyłkę
BAŁAGANIARZosoba łatwo robiąca bałagan
NEUROTYKosoba cierpiąca na nerwicę 
bachaku1
CUKRZYKosoba cierpiąca na cukrzycę 
Krzyżówki zawierające określenie osoba cierpiąca na lunatyzm: