Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem osłania poczwarkę jedwabnika: