Słownik Określeń Krzyżówkowych

osąd, opinia

TrudnośćAutor
OCENA★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
SĄDzdanie, opinia o czymś★★★
NOTAopinia, ocena★★★kolor40
OSĄDopinia★★★
FATWAopinia prawna w islamie★★★★mariola1958
MARKAopinia, uznanie★★★
SŁAWApochlebna opinia★★★
OPINIAosąd★★
POGLĄDzdanie, opinia★★★mariola1958
RENOMAdobra opinia o czymś★★★
ZDANIEopinia★★mariola1958
KRYTYKAnegatywna opinia★★
NIESŁAWAzła opinia o kimś; wstyd★★★
RECENZJAopinia krytyczna★★★dzejdi
MNIEMANIEsąd, opinia★★★
REPUTACJAopinia o kimś, dobre imię★★★
REFERENCJEpisemna opinia wystawiana osobie starającej się o pracę★★★bachaku1
ROZSĄDZENIEosąd★★★
REKOMENDACJApochlebna opinia o kimś, przedstawienie kogoś komuś★★bachaku1
OPINIAosąd, ocena★★★
OCENAosąd, zła lub dobra sława★★★dusia_str
?gangster z kiler