Słownik Określeń Krzyżówkowych

orzeczenie kary przez sąd

TrudnośćAutor
WYROK★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
KARAwymierzana przez sąd★★★
KARYorzekane przez sąd★★★
WINAorzeka ją sąd★★★
OPINIAorzeczenie specjalisty★★★
ZDANIEjego częścią orzeczenie★★★
JUDYKATdaw. orzeczenie, wyrok sądu★★★★★oona
KOMUNAŁoklepany sąd; ogólnik★★★
KURATORopiekun prawny wyznaczony przez sąd★★★
ARBITRAŻsąd polubowny★★★
DINTOJRAsąd rabinacki wydający orzeczenia w sprawach cywilnych★★★★Martusia84
PREDYKATw składni: orzeczenie★★★★★bachaku1
TRYBUNAŁszczególny sąd★★★
CZASOWNIKorzeczenie w zdaniu★★dzejdi
MNIEMANIEsąd, opinia★★★
SENTENCJAdawniej: orzeczenie sądu, wyrok★★★eliza
ARESZTANCIczekają na sąd★★★
EKSPERTYZAorzeczenie biegłego★★★★bachaku1
KONSYSTORZw Kościele katolickim kuria lub sąd biskupi★★★★oona
PREJUDYKATorzeczenie sądowe, stanowiące precedens prawny★★★★★kangoor
HOMOLOGACJAorzeczenie o zdatności sprzętu★★★★sylwek
EKSPERTYZAorzeczenie biegłego★★★★bachaku1
WYROKorzeczenie o winie★★★
?tatarska Niewola