Słownik Określeń Krzyżówkowych

opieka prawna, nadzór

TrudnośćAutor
  • K
  • U
  • R
  • A
  • T
  • E
  • L
  • A
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
EDYLurzędnik w starożytnym Rzymie sprawujący nadzór nad porządkiem
LUKAprawna "przerwa"
NOTAprawna, ale nie porada
WADAprawna lub postawy
DOZÓRnadzór, kontrola
McGremlin
OSOBAprawna lub fizyczna w krzyżówce Panorama dnia 2016-08-16
OSOBAbywa fizyczna lub prawna
OPIEKApiecza, nadzór
PORADAprawna udzielana
PREFEKTsprawuje nadzór nad klerykami w seminarium
oona
BACZENIEpilnowanie czegoś, nadzór
Szefowa
FUNDACJAforma prawna organizacji pozarządowej
KURATELAopieka, nadzór w krzyżówce Kolorowa 30
KURATELAnadzór sądowy
sylwek
NADGÓRNIKgórnik sprawujący nadzór w kopalni
eliza
ŚLEDZENIEdyskretny nadzór w krzyżówce Panorama dnia 2018-12-29
dzejdi
PSZCZELARZsprawuje nadzór nad robotnicami
sylwek
KONSERWATORmechanik mający nadzór nad maszynami
bachaku1
ARCHIMANDRYCIdostojnicy Kościoła gr. sprawujący nadzór nad klasztorami
mariola1958
ARCHIMANDRYTAdostojnik Kościoła gr. sprawujący nadzór nad klasztorami
eliza
MECENATopieka nad sztuką, nauką
AWUNKULATopieka wuja nad siostrzeńcami
mariola1958