Słownik Określeń Krzyżówkowych

odraczanie działania

TrudnośćAutor
ZWLEKANIE★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
MUSpotrzeba działania★★★
IDEAwyznacza cel i kierunek działania★★★
ZRYWraptowne rozpoczęcie działania★★★
EFEKTskutek działania★★★
MOTYWskłania do działania★★★
MOTYWczynnik skłaniający do działania★★★
OTWÓRefekt działania wiertła★★★
PLANYwedług nich działania w krzyżówce Panorama dnia 2017-01-25★★
TERENobszar działania w krzyżówce Panorama dnia 2020-10-06★★★
GESTIAzakres kompetencji lub działania w krzyżówce Panorama dnia 2020-09-24★★★
IMPULSskłania do działania★★★
IMPULSzachęta do działania★★★
ZWŁOKAodraczanie sprawy★★★
PROGRAMpolityczny plan działania w krzyżówce Panorama dnia 2019-08-29★★★
INTENCJAmotyw lub cel działania★★★
REZULTATwynika z działania★★★
CZYNNOŚCIdziałania
ZWLEKANIEodraczanie działania w krzyżówce Panorama dnia 2018-02-13★★★
OPARZELINAefekt działania wrzątku na skórę★★★
PEŁNOMOCNIKuprawniony do działania w imieniu★★★
LEKCJEodrabiane przez ucznia w domu★★★
ZWŁOKAodraczanie sprawy★★★
?żałobna opaska