Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem odpadek powstały przy cięciu skóry: