Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem oddziela licznik od mianownika: