Słownik Określeń Krzyżówkowych

od portu do portu

TrudnośćAutor
REJS★★bachaku1
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
REDAtam statki oczekują na wejście do portu★★★
REDAprzed wejściem do portu★★★
REDAprzed wejściem do portu morskiego w krzyżówce Panorama dnia 2016-12-25★★★
REJSpodróż od portu do portu★★★
REJSod portu do portu w krzyżówce Panorama dnia 2012-09-11★★bachaku1
TROPwychodzi z portu na wstecznym w krzyżówce Panorama dnia 2014-03-07★★★jomitoka
BASENczęść portu★★★
DOKERpracownik portu★★★
FAROSlatarnia u wejścia do portu Aleksandrii w krzyżówce Panorama dnia 2018-07-21★★★
OKRĘTodpływa z portu wojennego★★★
WENDAkierownik budowy portu w Gdyni, Tadeusz (zm. 1948)★★★★★mariola1958
STATEKzawija do portu★★★Morfeusz
STATKIzawijają do portu★★★mariola1958
TERMINALteren i budynki portu lotn.★★★
TERMINALczęść portu lotniczego★★★
TERMINALczęść portu lotn.★★★
KAPITANATsiedziba kierownictwa portu★★★
KAPITANATurząd portu★★★
KAPITANATsiedziba zarządu portu★★★
WPŁYWANIEstatku do portu★★★
POSTod Popielca w krzyżówce Panorama dnia 2018-07-20★★★emilla25
EURAZJAod Portugalii po Japonię★★★
?zaprawa do sera