Słownik Określeń Krzyżówkowych

oczekuje na decyzję urzędu

TrudnośćAutor
  • P
  • E
  • T
  • E
  • N
  • T
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
NAKAZpisemne polecenie z urzędu
NAKAZkategoryczne polecenie z urzędu
TAKSAniejedna w cenniku urzędu
TOWARoczekuje nabywcy w krzyżówce Panorama dnia 2013-10-06
mariola1958
AGENDAoddział urzędu, instytucji
AGENDAoddział instytucji, urzędu
INGRESobjęcie urzędu przez biskupa
NARADApoprzedza kolegialna decyzję
PETENTklient urzędu w krzyżówce Panorama dnia 2016-04-02
PETENTprzychodzi do urzędu
PROŚBApodanie na piśmie do urzędu
PETENCIklienci urzędu w krzyżówce Panorama dnia 2019-10-27
RABINATsiedziba urzędu rebego
PETENTKAklientka urzędu w krzyżówce Panorama dnia 2014-12-06
DYREKTORKAkobieta na czele urzędu
INTERESANTprzychodzi do urzędu w sprawie
NADESŁANIEprzysłanie tego, na co się oczekuje w krzyżówce Panorama dnia 2017-06-23
eliza
NADSYŁANIEprzysyłanie tego, na co się oczekuje
eliza
STANOWISKOmiejsce gdzie myśliwy oczekuje na zwierza
Gorol
BIURALISTKApracownica urzędu (daw.)
MAHDIoczekiwany przez muzułmanów wysłannik Allaha w krzyżówce Panorama dnia 2019-10-15
TOWARoczekuje nabywcy w krzyżówce Panorama dnia 2013-10-06
mariola1958