Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem obosieczny nożyk chirurgiczny: