Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówki zawierające określenie obecność osób przy sporządzaniu aktów urzędowych: