Słownik Określeń Krzyżówkowych

np. Żubr

KategorieTrudnośćAutor
  • P
  • I
  • W
  • O
  
SłowoOkreślenieKategorieTrudnośćAutor
SKRÓTnp. np. 
Dick
ŻUBRZĘmały żubr
PILNIKnp. zdzierak 
ZATOKAnp. Karpentaria 
PILNIKnp. iglak 
BŁAZENnp. Stańczyk  
DRZEWOnp. iglak
MINERAŁnp. talk 
TOPONIMnazwa miejscowa, np. nazwa miasta 
pawel62
OBOISTAnp. Tytus Wojnowicz w krzyżówce Panorama dnia 2013-09-26  
mariola1958
ETNONIMnp. Apacze
irbisp
PIECZYWOnp. obwarzanek 
PRZYIMEKnp. po 
KOSMETYKnp. cień 
SAKRAMENTnp. bierzmowanie 
mariola1958
KRZYŻÓWKAnp. wirówka
HIERATYZMpatos, dostojność charakteryzujące np. uroczyste rytuały religijne 
roberth17
EUROPEJKAnp. Szwedka 
RZEMIEŚLNIKnp. złotnik 
TRANSGRESJAprzekroczenie jakichś granic, np. norm moralnych
McGremlin
SSAKInp. żubry 
SSAKnp. żubr 
Krzyżówki zawierające określenie Wojciech, gen. armii, wprowadził stan wojenny: