Słownik Określeń Krzyżówkowych

np. Jan Suzin

KategorieTrudnośćAutor
  • P
  • R
  • E
  • Z
  • E
  • N
  • T
  • E
  • R
   
SłowoOkreślenieKategorieTrudnośćAutor
SKRÓTnp. np. 
Dick
REMJan, pseudonim dyrygenta Jana Cajmera  
mariola1958
CAJMERJan, dyrygent Orkiestry Tanecznej Polskiego Radia, ps. Rem  
mariola1958
PILNIKnp. iglak 
ŚWIĘTYJan z Dukli 
BŁAZENnp. Stańczyk  
MINERAŁnp. talk 
FILOPONJan Gramatyk  
Gorol
TOPONIMnazwa miejscowa, np. nazwa miasta 
pawel62
OBOISTAnp. Tytus Wojnowicz w krzyżówce Panorama dnia 2013-09-26  
mariola1958
ETNONIMnp. Apacze
irbisp
PIECZYWOnp. obwarzanek 
PRZYIMEKnp. po 
KOSMETYKnp. cień 
GRAMATYKJan Filopon  
Gorol
SAKRAMENTnp. bierzmowanie 
mariola1958
KRZYŻÓWKAnp. wirówka
HIERATYZMpatos, dostojność charakteryzujące np. uroczyste rytuały religijne 
roberth17
EUROPEJKAnp. Szwedka 
TRANSGRESJAprzekroczenie jakichś granic, np. norm moralnych
McGremlin
IMIĘnp. Janina
SERIALnp. "Jan Serce" w krzyżówce Panorama dnia 2014-11-26 
Krzyżówki zawierające określenie np. Jan Suzin: