Słownik Określeń Krzyżówkowych

np. bojowy

KategorieTrudnośćAutor
  • A
  • L
  • A
  • R
  • M
SłowoOkreślenieKategorieTrudnośćAutor
SKRÓTnp. np. 
Dick
PILNIKnp. zdzierak 
ZATOKAnp. Karpentaria 
PILNIKnp. iglak 
BŁAZENnp. Stańczyk  
DRZEWOnp. iglak
MINERAŁnp. talk 
TOPONIMnazwa miejscowa, np. nazwa miasta 
pawel62
OBOISTAnp. Tytus Wojnowicz w krzyżówce Panorama dnia 2013-09-26  
mariola1958
ETNONIMnp. Apacze
irbisp
PIECZYWOnp. obwarzanek 
PRZYIMEKnp. po 
KOSMETYKnp. cień 
EUROPEJKAnp. Szwedka 
SAKRAMENTnp. bierzmowanie 
mariola1958
MYŚLIWIECsamolot bojowy jak egiptolog 
roberth17
KRZYŻÓWKAnp. wirówka
HIERATYZMpatos, dostojność charakteryzujące np. uroczyste rytuały religijne 
roberth17
RZEMIEŚLNIKnp. złotnik 
TRANSGRESJAprzekroczenie jakichś granic, np. norm moralnych
McGremlin
SPODNIEnp. bojówki 
FIZYKnp. Bohr  
Krzyżówki zawierające określenie np. bojowy: