Słownik Określeń Krzyżówkowych

nazwa planetoidy, odkrywca Auguste Charlois

TrudnośćAutor
MAY★★★★sylwek
TEA★★★★sylwek
EMMA★★★★sylwek
ERNA★★★★sylwek
NIKE★★★★sylwek
THIA★★★★sylwek
CHLOE★★★★sylwek
CYANE★★★★sylwek
DELIA★★★★sylwek
HIPPO★★★★sylwek
ISARA★★★★sylwek
LEONA★★★★sylwek
LOTIS★★★★sylwek
PADUA★★★★sylwek
PALMA★★★★sylwek
PAULY★★★★sylwek
TIRZA★★★★sylwek
TOKIO★★★★sylwek
ZEUXO★★★★sylwek
ADMETE★★★★sylwek
AEOLIA★★★★sylwek
AMALIA★★★★sylwek
DEVOSA★★★★sylwek
DODONA★★★★sylwek
ELVIRA★★★★sylwek
GALENE★★★★sylwek
GRATIA★★★★sylwek
HAIDEA★★★★sylwek
HAVNIA★★★★sylwek
HOLMIA★★★★sylwek
HUENNA★★★★sylwek
HYBRIS★★★★sylwek
JANINA★★★★sylwek
MYRRHA★★★★sylwek
NININA★★★★sylwek
PYTHIA★★★★sylwek
REGINA★★★★sylwek
RHODIA★★★★sylwek
ROXANE★★★★sylwek
URSULA★★★★sylwek
VIENNA★★★★sylwek
XANTHE★★★★sylwek
ANTONIA★★★★sylwek
ARSINOE★★★★sylwek
ASPASIA★★★★sylwek
BOHEMIA★★★★sylwek
BONONIA★★★★sylwek
BUDROSA★★★★sylwek
CARLOVA★★★★sylwek
CHLORIS★★★★sylwek
CLAUDIA★★★★sylwek
CORDUBA★★★★sylwek
DIOTIMA★★★★sylwek
DUCROSA★★★★sylwek
FELICIA★★★★sylwek
FIDUCIA★★★★sylwek
GEORGIA★★★★sylwek
GOBERTA★★★★sylwek
LIGURIA★★★★sylwek
LIRIOPE★★★★sylwek
NENETTA★★★★sylwek
NEPHELE★★★★sylwek
PARIANA★★★★sylwek
ROSALIA★★★★sylwek
AMICITIA★★★★sylwek
BATHILDE★★★★sylwek
BRASILIA★★★★sylwek
CAECILIA★★★★sylwek
CAMPANIA★★★★sylwek
CLARISSA★★★★sylwek
CLORINDE★★★★sylwek
COLUMBIA★★★★sylwek
CORNELIA★★★★sylwek
ELEONORA★★★★sylwek
GORDONIA★★★★sylwek
MELUSINA★★★★sylwek
MODESTIA★★★★sylwek
VATICANA★★★★sylwek
APOLLONIA★★★★sylwek
BURGUNDIA★★★★sylwek
CHARYBDIS★★★★sylwek
DEMBOWSKA★★★★sylwek
GABRIELLA★★★★sylwek
GEOMETRIA★★★★sylwek
GERALDINA★★★★sylwek
INDUSTRIA★★★★sylwek
LACADIERA★★★★sylwek
MAGDALENA★★★★sylwek
MARGARITA★★★★sylwek
ORNAMENTA★★★★sylwek
PATIENTIA★★★★sylwek
PIERRETTA★★★★sylwek
TERCIDINA★★★★sylwek
BAPTISTINA★★★★sylwek
DESIDERATA★★★★sylwek
VINCENTINA★★★★sylwek
HERMENTARIA★★★★sylwek
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
TEAnazwa planetoidy, odkrywca Auguste Charlois★★★★sylwek
ISARAnazwa planetoidy, odkrywca Auguste Charlois★★★★sylwek
PADUAnazwa planetoidy, odkrywca Auguste Charlois★★★★sylwek
PAULYnazwa planetoidy, odkrywca Auguste Charlois★★★★sylwek
TOKIOnazwa planetoidy, odkrywca Auguste Charlois★★★★sylwek
ZEUXOnazwa planetoidy, odkrywca Auguste Charlois★★★★sylwek
HAVNIAnazwa planetoidy, odkrywca Auguste Charlois★★★★sylwek
HYBRISnazwa planetoidy, odkrywca Auguste Charlois★★★★sylwek
NININAnazwa planetoidy, odkrywca Auguste Charlois★★★★sylwek
PYTHIAnazwa planetoidy, odkrywca Auguste Charlois★★★★sylwek
RHODIAnazwa planetoidy, odkrywca Auguste Charlois★★★★sylwek
BONONIAnazwa planetoidy, odkrywca Auguste Charlois★★★★sylwek
CARLOVAnazwa planetoidy, odkrywca Auguste Charlois★★★★sylwek
CORDUBAnazwa planetoidy, odkrywca Auguste Charlois★★★★sylwek
GEORGIAnazwa planetoidy, odkrywca Auguste Charlois★★★★sylwek
LIGURIAnazwa planetoidy, odkrywca Auguste Charlois★★★★sylwek
NEPHELEnazwa planetoidy, odkrywca Auguste Charlois★★★★sylwek
BATHILDEnazwa planetoidy, odkrywca Auguste Charlois★★★★sylwek
APOLLONIAnazwa planetoidy, odkrywca Auguste Charlois★★★★sylwek
PATIENTIAnazwa planetoidy, odkrywca Auguste Charlois★★★★sylwek
OLYMPIAnazwa planetoidy, odkrywca August Kopff★★★★sylwek
EURYDIKEnazwa planetoidy, odkrywca Christian Peters★★★★sylwek
?arkusz poprawek