Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem nazwa niemieckiego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego: