Słownik Określeń Krzyżówkowych

nauka badająca możliwość występowania życia poza Ziemią

TrudnośćAutor
 • A
 • S
 • T
 • R
 • O
 • B
 • I
 • O
 • L
 • O
 • G
 • I
 • A
oona
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
ETOLOGIAnauka badająca zachowanie na podstawie obserwacji w krzyżówce Panorama dnia 2013-10-20
BATOLOGIAnauka badająca jeżyny
sylwek
PEDOLOGIAnauka badająca rozwój fizyczny i psychiczny dzieci
mariola1958
RUNOLOGIAnauka badająca pismo runiczne
sylwek
AGROFIZYKAnauka badająca ekosystem i obiekt biologiczny
mariola1958
CHOROLOGIAnauka badająca rozmieszczenie fauny i flory
eliza
PODOSKOPIAnauka badająca układ linii papilarnych na stopach
Tynka_93
DYPLOMATYKAnauka badająca dokumenty od strony krytyki naukowej
sylwek
GEOEKOLOGIAnauka badająca relacje między składowymi elementami krajobrazu geograficznego
sylwek
AGROEKOLOGIAnauka badająca współzależności między żywymi organizmami pól uprawnych
eliza
CHEILOSKOPIAnauka badająca czerwień wargową
Tynka_93
EGZOBIOLOGIAnauka o życiu poza Ziemią
sylwek
HILOBIOLOGIAnauka badająca ekosystemy leśne
sylwek
WEKSYLOLOGIAnauka badająca flagi, sztandary i chorągwie
galapagos1234
DAKTYLOSKOPIAnauka badająca układ linii papilarnych na dłoniach
Tynka_93
HISTORIOZOFIAnauka filozoficzna badająca sens historii
oona
JĘZYKOZNAWSTWOnauka badająca budowę i rozwój języka
Wattaru
KRYSTALOFIZYKAnauka badająca właściwości optyczne, elektr., magnet. ciał krystalicznych
eliza
KRYSTALOOPTYKAnauka badająca optyczne właściwości kryształów
eliza
TRICHOPTEROLOGIAnauka badająca chruściki
Tynka_93
KLIMATOLOGIAnauka badająca klimat
bachaku1
KRYSTALOOPTYKAnauka badająca optyczne właściwości kryształów
eliza