Słownik Określeń Krzyżówkowych

nauka badająca historię rozwoju portów, żeglugi i stoczni

TrudnośćAutor
  • N
  • A
  • U
  • T
  • O
  • L
  • O
  • G
  • I
  • A
bachaku1
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
ETOLOGIAnauka badająca zachowanie na podstawie obserwacji w krzyżówce Panorama dnia 2013-10-20
BATOLOGIAnauka badająca jeżyny
sylwek
PEDOLOGIAnauka badająca rozwój fizyczny i psychiczny dzieci
mariola1958
RUNOLOGIAnauka badająca pismo runiczne
sylwek
AGROFIZYKAnauka badająca ekosystem i obiekt biologiczny
mariola1958
BAŁTOLOGIAnauka badająca języki, kulturę i historię ludów bałtyckich
eliza
CHOROLOGIAnauka badająca rozmieszczenie fauny i flory
eliza
PODOSKOPIAnauka badająca układ linii papilarnych na stopach
Tynka_93
DYPLOMATYKAnauka badająca dokumenty od strony krytyki naukowej
sylwek
GEOEKOLOGIAnauka badająca relacje między składowymi elementami krajobrazu geograficznego
sylwek
MUZYKOLOGIAnauka o muzyce obejmująca jej teorię, historię, etnografię
eliza
AGROEKOLOGIAnauka badająca współzależności między żywymi organizmami pól uprawnych
eliza
CHEILOSKOPIAnauka badająca czerwień wargową
Tynka_93
HILOBIOLOGIAnauka badająca ekosystemy leśne
sylwek
WEKSYLOLOGIAnauka badająca flagi, sztandary i chorągwie
galapagos1234
ASTROBIOLOGIAnauka badająca możliwość występowania życia poza Ziemią
oona
DAKTYLOSKOPIAnauka badająca układ linii papilarnych na dłoniach
Tynka_93
HISTORIOZOFIAnauka filozoficzna badająca sens historii
oona
JĘZYKOZNAWSTWOnauka badająca budowę i rozwój języka
Wattaru
TRICHOPTEROLOGIAnauka badająca chruściki
Tynka_93
SOCJOLOGIAnauka badająca funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa
marcin_siena
EKONOMETRIAnauka badająca ilościowe prawidłowości zachodzące w gospodarce
GumisK