Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem narzędzie dawnego rolnika: