Słownik Określeń Krzyżówkowych

należy ich dotrzymywać

TrudnośćAutor
PRZYSIĘGI★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
CERnależy do lantanowców★★★
ITRnależy do grupy skandowców★★★
AUDInależy do koncernu Volkswagena★★★
IRYDnależy do platynowców ciężkich★★★
KADMnależy do cynkowców★★★
KADMnależy do grupy cynkowców★★★
RYTMnależy zachować go w tańcu★★★
TEZAkonkluzja, której należy dowieść w krzyżówce Panorama dnia 2021-01-06★★★
WINAnależy ją udowodnić★★★
APACZnależy do plemienia Winnetou★★★
CHINYpaństwo, do którego należy Hongkong★★★
DANIAdo niej należy Bornholm★★★
LAURYnie należy na nich spoczywać w krzyżówce Panorama dnia 2021-02-13★★★
NERWYnależy trzymać je na wodzy★★★
TABELAnależy wypełnić w niej rubryki★★★
CZŁONEKnależy do partii★★★
KANONIKnależy do kapituły katedralnej w krzyżówce Panorama dnia 2020-04-30★★★
NACZELNEnależy do nich człowiek i szympans w krzyżówce Panorama dnia 2014-10-05★★★
PŁAZIŃCEdo nich należy tasiemiec w krzyżówce Panorama dnia 2014-05-24★★★
PRZYSIĘGInależy ich dotrzymywać w krzyżówce Panorama dnia 2017-03-08★★
UMIARnależy go zachować★★★★sylwek
WINAnależy ją udowodnić★★★
?bogate paryskie muzeum