Słownik Określeń Krzyżówkowych

nadawanie cech ludzkich zwierzętom, przedmiotom

TrudnośćAutor
ANTROPOMORFIZACJA★★eliza
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
GLANSpołysk nadawany przedmiotom★★★
EMISJAnadawanie programu★★★
GIĘCIEnadawanie czemuś krzywizny★★★
ANIMIZMwierzenia przypisujące duszę zwierzętom i przyrodzie★★★
PRZEKAZnadawanie na ekranie★★★★sylwek
SATYNAŻnadawanie papierowi połysku, gładkości★★★★mariola1958
MOROWANIEnadawanie tkaninie falistego wyglądu★★★★mariola1958
STEROWIECnadanie kierunku zwierzętom domowym ?★★★erwu46
ZDZICZENIEzatracenie cech ludzkich★★★mariola1958
ARCHAIZACJAnadawanie dziełu sztuki form właściwych epoce minionej★★eliza
FEMINIZACJAnadawanie czemuś cech żeńskich★★★eliza
INWESTYTURAnadawanie stanowisk kościelnych przez monarchę★★★★Xsamael
KOLORYZACJAnadawanie włosom odpowiedniego koloru★★bachaku1
TELEGRAFISTAjego rolą nadawanie★★
NABŁYSZCZANIEnadawanie czemuś połysku★★★eliza
ANTROPOMORFIZMprzypisywanie czemuś cech typowo ludzkich★★★Wattaru
KRÓTKOFALOWIECamator z licencją na nadawanie★★★★wjanek
PERSONALIZACJAnadawanie czemuś charakteru osobistego★★★★eliza
UCZŁOWIECZANIEnadawanie cech ludzkich★★★Wattaru
CHARAKTERYZACJAnadawanie twarzy cech innej osoby★★★★draakhan
UCZŁOWIECZANIEnadawanie cech ludzkich★★★Wattaru
FEMINIZACJAnadawanie czemuś cech żeńskich★★★eliza
?wielka i gruba teczka