Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem na wyposażeniu grotołaza: