Słownik Określeń Krzyżówkowych

Podaj określenie z krzyżówki i wciśnij przycisk "SZUKAJ"

minerał występujący w złożach soli

TrudnośćAutor
  • S
  • Y
  • L
  • W
  • I
  • N
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
SŁUPtelefoniczny lub soli
ŻUPAdawna kopalnia soli kamiennej
BRYŁKAmały kawałek, np. soli, ziemi
FERRYTminerał występujący w skałach magmowych.
psergio
GRUDKAbryłka soli, ziemi
PIEPRZobok soli w krzyżówce Panorama dnia 2014-01-01
AGARDYTminerał występujący w strefie utleniania złóż rud miedzi
pawelboy
COHENITminerał występujący w meteorytach żelaznych
sylwek
DZEOLITminerał, uwodniony krzemian występujący w szczelinach skał
psergio
KAMACYTminerał występujący w meteorytach żelaznych
psergio
KŁODAWAkopalnia soli w pow. kolskim
LIZAWKAdo podawania soli zwierzynie płowej w krzyżówce Zoologia-43
SOLANINbiały człowiek z soli w Nowej Soli
Gorol
SOLANKAroztwór soli w krzyżówce Panorama dnia 2012-09-26
KRYSZTAŁforma cukru i soli
STĘŻENIEzawartość soli w roztworze
SZCZYPTAniewielka ilość soli, cukru
ŁUGOWANIErozpuszczanie soli wodą
HYDROTALKITminerał występujący w przyrodzie, odkryty w Szwecji
kangoor
FERROAKTYNOLITminerał z amfiboli wapniowych, występujący w skarnach wysokożelazowych
bachaku1
AGARDYTminerał występujący w strefie utleniania złóż rud miedzi
pawelboy
FERROAKTYNOLITminerał z amfiboli wapniowych, występujący w skarnach wysokożelazowych
bachaku1