Słownik Określeń Krzyżówkowych

Podaj określenie z krzyżówki i wciśnij przycisk "SZUKAJ"

minerał na izolatory

TrudnośćAutor
  • M
  • I
  • K
  • A
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
AGATpasiasty minerał w krzyżówce Panorama dnia 2019-05-14
AGATminerał w "bagateli"
OPALminerał, uwodniony dwutlenek krzemu w krzyżówce Panorama dnia 2019-12-02
OPALtkanina jak minerał
SFENminerał z grupy krzemianów, tytanit
TALKminerał używany w kosmetyce w krzyżówce Panorama dnia 2016-12-24
ALBITbiały minerał, składnik skał magmowych
PIRYTminerał zwany złotem głupców
AZURYTniebieski minerał, ruda miedzi
BLENDAminerał, związek siarki z metalem
GALENAsiarczek ołowiu, minerał w krzyżówce Panorama dnia 2019-10-09
JADEITminerał o zielonej lub zielonoszarej barwie w krzyżówce Panorama dnia 2018-04-08
KALCYTminerał, główny składnik wapieni i marmurów w krzyżówce Panorama dnia 2012-01-13
SKALEŃpospolity minerał skałotwórczy w krzyżówce Panorama dnia 2012-09-30
SYLWINminerał występujący w złożach soli
CYNOBERsiarczek rtęci, minerał
DOLOMITdwuwęglan wapnia i magnezu, minerał w krzyżówce Panorama dnia 2014-08-20
KRZEMIEŃpasiasty minerał ceniony w jubilerstwie
oona
MALACHITminerał używany w jubilerstwie
ALABASTERbiały minerał w krzyżówce Panorama dnia 2019-08-14
OPALminerał lub tkanina
POLIHALITminerał na nawozy potasowe
sylwek