Słownik Określeń Krzyżówkowych

mimowolna reakcja

TrudnośćAutor
ODRUCH★★★BaJo
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
ECHOreakcja na coś, oddźwięk★★★
SZOKreakcja na uraz psychiczny★★★
AKCJApo niej reakcja★★★Morfeusz
GNIEWagresywna reakcja emocjonalna★★★
ODZEWreakcja, oddźwięk★★★
STRESreakcja na bodźce negatywne★★★
GRYMASreakcja na kwas★★★★sylwek
NASTIAreakcja ruchowa organów roślin★★★★★
ODCISKreakcja na docisk★★★wjanek
TAKSJAreakcja ruchowa niższych organizmów★★★★
ADDYCJAreakcja przyłączenia cząsteczki★★★
FLEHMENreakcja konia na nietypowy zapach lub smak★★★★bachaku1
REAKTORzbiornik, w którym zachodzi reakcja chemiczna★★★
RESPONSreakcja, riposta★★★
SYNTEZAchemiczna reakcja łączenia★★★
ODPOWIEDŹreakcja na pytanie★★
ALKILOWANIEnp. reakcja Friedela-Craftsa★★★★Tynka_93
ANAFILAKSJAsilna reakcja m.in. alergiczna★★★★sashenka7
KONTRMANEWRreakcja na posunięcie wroga★★★
DERMOGRAFIZMrodzaj pokrzywki; reakcja alergiczna skóry na bodźce mechaniczne★★★★★geek_gda
PANTOMIMAmimodram★★★sylwian
ODRUCHmimowolna reakcja niepoddająca się świadomej kontroli★★★Milka1997
?w desce