Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem mierzy czas postoju i pobiera opłaty: