Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówki zawierające określenie miał pieczę nad lochami: