Słownik Określeń Krzyżówkowych

metoda rozdzielanie jednorodnych mieszanin cząsteczek

TrudnośćAutor
ELEKTROFOREZA★★★★wiewior
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
DIMERcząsteczka z 4 takich samych cząsteczek★★★★
WCISKmetoda łączenia części★★★
OSMOZAprzepływ cząsteczek do roztworu bardziej stężonego★★★
SMILESzapis struktury cząsteczek związków chem. wykorzystuje ciąg ASCII★★★★aenena
SPOSÓBmetoda★★★
AGREGATskupienie cząsteczek, produkt agregacji★★★
ATMOLIZArozdzielanie mieszaniny gazów na składniki★★★★★mariola1958
BIOCHORAzespół jednorodnych biotopów★★★★eliza
IZOMERIAwystępowanie różnic w budowie cząsteczek o tym samym składzie★★★★
SITODRUKmetoda drukowania★★★
ADSORBENTsubstancja, na powierzchni której zachodzi proces łączenia cząsteczek★★★★★eliza
ASOCJACJAzjawisko wiązania się pojedynczych cząsteczek w zespoły cząsteczkowe★★★★eliza
ODSTOJNIKzbiornik do osadzania cząsteczek zawieszonych w wodzie★★★eliza
SEPARACJAproces rozdzielania mieszanin★★★eliza
SEPARATORurządzenie do rozdzielania mieszanin★★★eliza
ADSORBENTYsubstancje, na powierzchni których zachodzi proces łączenia cząsteczek★★eliza
DYSOCJACJArozpad cząsteczek elektrolitów na jony★★★★eliza
EKSTRAKCJAproces rozdzielenia mieszanin ciał stałych i ciekłych★★★★eliza
REPARTYCJArozdzielanie przez państwo dóbr z powodu klęski żywiołowej★★★★bachaku1
ADSORBOWANIEwiązanie, skupianie cząsteczek gazu lub też cieczy★★★★Wattaru
ANIMACJAmetoda robienia kreskówek★★★
INKASOmetoda rozliczeń bank.★★★
?może być konturowa