Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem materiał podłej jakości: