Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówki zawierające określenie mało żyzne, podmokłe gleby: