Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem malarz samouk z Krynicy: