Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówki zawierające określenie ma krótszą lufę niż karabin: