Słownik Określeń Krzyżówkowych

linia czyjegoś działania

TrudnośćAutor
  • K
  • I
  • E
  • R
  • U
  • N
  • E
  • K
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
IDEAwyznacza cel i kierunek działania
PANI... czyjegoś serca
ZRYWraptowne rozpoczęcie działania
EFEKTwynik czyjegoś działania
MOTYWprzyczyna działania
MOTYWskłania do działania
MOTYWczynnik skłaniający do działania
OTWÓRefekt działania wiertła
PLANYwedług nich działania w krzyżówce Panorama dnia 2017-01-25
SWATYkojarzenie czyjegoś małżeństwa
GESTIAzakres kompetencji lub działania w krzyżówce Panorama dnia 2020-09-24
MOTYWYprzyczyny działania w krzyżówce Duże-23
OBIEKTprzedmiot czyjegoś zainteresowania
PARODIAnaśladowanie czyjegoś stylu w celu jego ośmieszania
Morfeusz
PROGRAMpolityczny plan działania w krzyżówce Panorama dnia 2019-08-29
TONACJAwysokość lub barwa czyjegoś głosu w krzyżówce Panorama dnia 2020-10-06
eliza
CZYNNOŚCIdziałania
EGZYSTENCJAmaterialne warunki czyjegoś życia
sylwek
NOBILITACJApodniesienie czyjegoś prestiżu, rangi
irbisp
PEŁNOMOCNIKuprawniony do działania w imieniu
IZOGONAlinia biegnąca na mapie magnetycznej
sopelek
RADIOLINIAlinia do dwukierunkowej komunikacji radiowej
eliza