Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem lekki, łatwo topliwy glinowiec: