Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówki zawierające określenie kryptonim operacji z filmu W.Pasikowskiego: