Słownik Określeń Krzyżówkowych

kolumbijski departament

TrudnośćAutor
CAUCA★★★★★Xsamael
CESAR★★★★★Xsamael
CHOCO★★★★★Xsamael
HUILA★★★★★Xsamael
SUCRE★★★★Xsamael
ARAUCA★★★★Xsamael
BOGOTA★★★Xsamael
BOYACA★★★★★Xsamael
CALDAS★★★★★Xsamael
NARINO★★★★★Xsamael
TOLIMA★★★★Xsamael
VAUPES★★★★Xsamael
BOLIVAR★★★★Xsamael
CAQUETA★★★★★Xsamael
CORDOBA★★★★★Xsamael
GUAINIA★★★★★Xsamael
QUINDIO★★★★★Xsamael
VICHADA★★★★★Xsamael
AMAZONAS★★★★Xsamael
CASANARE★★★★Xsamael
GUAVIARE★★★★★Xsamael
PUTUMAYO★★★★★Xsamael
ANTIOQUIA★★★★★Xsamael
ATLANTICO★★★★Xsamael
MAGDALENA★★★★Xsamael
RISARALDA★★★★★Xsamael
CUNDINAMARCA★★★★★Xsamael
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
CAUCAkolumbijski departament★★★★★Xsamael
CESARkolumbijski departament★★★★★Xsamael
CHOCOkolumbijski departament★★★★★Xsamael
HUILAkolumbijski departament★★★★★Xsamael
CALDASkolumbijski departament★★★★★Xsamael
NARINOkolumbijski departament★★★★★Xsamael
TOLIMAkolumbijski departament★★★★Xsamael
VAUPESkolumbijski departament★★★★Xsamael
CAQUETAkolumbijski departament★★★★★Xsamael
CORDOBAkolumbijski departament★★★★★Xsamael
GUAINIAkolumbijski departament★★★★★Xsamael
GUAJIRALa ... . kolumbijski departament★★★★Xsamael
VICHADAkolumbijski departament★★★★★Xsamael
CASANAREkolumbijski departament★★★★Xsamael
GUAVIAREkolumbijski departament★★★★★Xsamael
PUTUMAYOkolumbijski departament★★★★★Xsamael
MAGDALENAkolumbijski departament★★★★Xsamael
RISARALDAkolumbijski departament★★★★★Xsamael
SANTANDERNorte de ... kolumbijski departament★★★★★Xsamael
CUNDINAMARCAkolumbijski departament★★★★★Xsamael
PESOkolumbijska waluta★★★
PERKOZ ... kolumbijski, ptak wymarły★★★★★
?skóra na buty