Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem kłujący wyrostek: