Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem kieruje go wnioskodawca: