Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem karabin nabijany od strony nasady lufy: