Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem Joliot-Curie, laureatka Nagrody Nobla: