Słownik Określeń Krzyżówkowych

jej działem frazeologia

TrudnośćAutor
 • L
 • E
 • K
 • S
 • Y
 • K
 • O
 • L
 • O
 • G
 • I
 • A
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
FIZYKAjej działem optyka
FIZYKAjej działem mechanika w krzyżówce Panorama dnia 2018-04-13
MEDYCYNAjej działem urologia
TEOLOGIAjej działem apologetyka
GEOFIZYKAjej działem jest sejsmologia
GEOFIZYKAsejsmologia jej działem
GEOMETRIAjej działem topologia
GRAMATYKAskładnia jej działem
LITERATURAjej działem eseistyka
MATEMATYKAjej działem geometria
MATEMATYKAjej działem algebra
PEDAGOGIKAjej działem metodyka
POLIGRAFIAjej działem zecerstwo
RADIOLOGIAjej działem jest rentgenologia
STOMATOLOGIAjej działem protetyka
STOMATOLOGIAjej działem ortodoncja
STOMATOLOGIAjej działem paradontologia
MIKROBIOLOGIAjej działem bakteriologia
OTOLARYNGOLOGIAjej działem otiatria
OTOLARYNGOLOGIAjej działem audiologia
MORFOLOGIAjej działem fleksja
MATEMATYKAjej działem geometria