Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem jego larwa żeruje na morwie: