Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówki zawierające określenie jego larwa żeruje na morwie: