Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem jego częścią kolba: