Słownik Określeń Krzyżówkowych

jednostka energii w układzie SI

TrudnośćAutor
  • D
  • Ż
  • U
  • L
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
ERGjednostka energii CGS w krzyżówce Panorama dnia 2012-03-25
FOTph jednostka natężenia oświetlenia w układzie CGS
eliza
MOLjednostka liczności materii w układzie SI w krzyżówce Panorama dnia 2019-05-13
WATjednostka mocy w układzie SI
DŻULjednostka ciepła w układzie SI w krzyżówce Panorama dnia 2018-09-22
mariola1958
DŻULjednostka pracy w układzie SI
mariola1958
DŻULjednostka energii SI
DŻULjednostka energii
DŻULjednostka pracy i energii
GAUSjednostka indukcji magnetycznej w układzie CGS w krzyżówce Panorama dnia 2017-11-11
eliza
INERTjednostka masy w układzie jednostek miar MKS
eliza
PIEZAjednostka ciśnienia w układzie MKS
eliza
NIUTONjednostka siły w układzie SI w krzyżówce Panorama dnia 2018-05-26
SIWERTjednostka równoważnika dawki w układzie SI
eliza
STOKESSt jednostka lepkości kinetycznej w układzie CGS
eliza
GILBERTjednostka siły magnetomotorycznej w układzie CGS
eliza
KALORIAjednostka energii cieplnej CGS w krzyżówce Panorama dnia 2020-11-21
KILOWATjednostka energii elektrycznej
KILOWATjednostka poboru energii elektr
STERADIANjednostka kąta bryłowego w układzie SI w krzyżówce Panorama dnia 2018-10-20
eliza
DŻULjednostka energii SI
ERGjednostka fiz. jak pustynia