Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem jeden z okresów w dziejach Ziemi: