Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówki zawierające określenie Jean, francuski admirał z XVIII w.: