Słownik Określeń Krzyżówkowych

inicjator, protektor

TrudnośćAutor
  • P
  • R
  • O
  • M
  • O
  • T
  • O
  • R
mariola1958
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
MAOinicjator rewolucji kulturalnej w Chinach w krzyżówce Panorama dnia 2020-06-15
MAOinicjator rewolucji kult. w Chinach
AUTORinicjator pomysłu
FILTRprotektor w kremie
LENINinicjator powstania ZSRR
PATRONprotektor w krzyżówce Panorama dnia 2019-08-01
PATRONprotektor, opiekun
MAGINOTAndre, inicjator budowy umocnień na granicy Francji w krzyżówce Panorama dnia 2019-11-04
MECENASprotektor artystów, pisarzy
MECENASprotektor pisarzy, uczonych
OPIEKUNpatron, protektor w krzyżówce Panorama dnia 2019-10-12
OPIEKUNprotektor, mecenas
CROMWELLOliver, lord protektor Anglii (1599-1658)
CROMWELLprotektor Anglii w krzyżówce Panorama dnia 2020-05-04
PROWODYRinicjator zamieszek
DETONATORpirotechniczny inicjator wybuchu
ORĘDOWNIKprotektor obrońca
INSPIRATORinicjator w krzyżówce Panorama dnia 2012-01-08
ZAŁOŻYCIELinicjator, fundator
PROJEKTODAWCAinicjator
mariola1958
AUTORinicjator, projektodawca w krzyżówce Panorama dnia 2017-02-08
McGremlin
PROJEKTODAWCZYNIinicjatorka